Design a site like this with WordPress.com
Get started

Palvelinten hallinta harjoitus 7 oma moduli – Spring 2021

Tämä on kotitehtävä raportti kurssin harjoitukseen 7 – h7 Oma moduli

Käytän harjoituksessa omaa pöytäkonetta, jossa Windows 10, johon on asennettu VirtualBox 6.1.16 r140961, VirtualBoxissa käyttöjärjestelmänä Ubuntu 20.04 LTS. Prosessoriarkkitehtuuri amd64, intel i7-3770.

Aloitan raportoinnin 18.05.2021 Klo 12:22

a) Kaikki läksyt. Laita tähän linkki jokaiseen kotitehtäväraporttiisi. (Voit laittaa myös tuon 7b-kohdan linkin taakse, niin saat hienon modulisi omalle sivulleen).

Palvelinten hallinta 2021 Spring – Harjoitus 1

Palvelinten hallinta 2021 Spring – Harjoitus 2

Palvelinten hallinta 2021 Spring – Harjoitus 3

Palvelinten hallinta harjoitus 4 – Spring 2021

Palvelinten hallinta harjoitus 5 – Spring 2021

Palvelinten hallinta harjoitus 6 windows – Spring 2021

Palvelinten hallinta harjoitus 7 oma moduli – Spring 2021

b) Oma moduli (iso tehtävä). Ratkaise jokin oikean elämän tai keksitty tarve omilla tiloilla/moduleilla. Voit käyttää Salttia tai muuta valitsemaasi modernia keskitetyn hallinnan ohjelmaa. Esitä tulos viimeisellä opetuskerralla, 5-10 min. Live demo olisi kiva.

Teen tilan, joka asentaa automaattisesti steamin uudelle ubuntu koneelle repositoryn kautta. Hyödynsin asennusohjeita https://repo.steampowered.com/steam/ ja tein asennusta varten srv/salttiin steam kansion, jossa init.sls tiedosto ja avaimet.

Vaatimukset steamin asentamiseen on ubuntu, salt ja moduuli, moduulin linkki: https://github.com/myllys/moduuli.

Suorittamalla komennon:

sudo salt ‘*’ state.apply steam

Steam asentuu koneelle, jonka jälkeen kirjoittamalla komennon steam terminaaliin, steam suorittaa ensiasennuksen + päivitysten asennuksen.

Alla ohjeet miten loin modulin.

Tehdään srv salt uusi kansio:

cd /srv/salt

sudo mkdir steam

latasin steam.gpg avaimen downloads kansioon, jonka jälkeen siirsin sen etc/apt/trusted.gpg.d ja srv/salt/steam kansioon:

Asensin steam.list komennolla:

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/steam.list <<'EOF'
deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ stable steam
deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ stable steam
EOF

Nyt voin kopioida listan steam.list srv/salt/steam kansioon.

sudo cp /etc/apt/sources.list.d/steam.list /srv/salt/steam/steam.list

steam.list ja steam.gpg siis vaaditaan myös moduulin mukana, että init.sls toimii.

sudoedit init.sls

init.sls sisältö: https://github.com/myllys/moduuli/blob/main/steam/init.sls

etsin ohjeet kuinka steam ehdot hyväksytään asennusvaiheessa sivulta: https://gist.github.com/garbast/ff5e36d55c11c7558a3b#file-steam-sls

dpkg_steam_license:
 cmd.run:
  - unless: which steam
  - name: '/bin/echo /usr/bin/debconf steam/license note | /usr/bin/debconf-set-selections'
  - require_in:
   - pkg: steam
   - cmd: dpkg_steam_question

dpkg_steam_question:
 cmd.run:
  - unless: which steam
  - name: '/bin/echo /usr/bin/debconf steam/question select "I AGREE" | /usr/bin/debconf-set-selections'
  - require_in:
   - pkg: steam

Testataan moduulia virtuaalikoneella, jossa on salt mutta ei vielä steam ohjelmaa.

Ladataan moduuli uudelle koneelle linkistä: https://github.com/myllys/moduuli

lataa zip tiedosto, pura se ja tee uusi kansio: cd /srv/salt ja sudo mkdir steam

siirrä Downloads/steam kansiosta steam kansion sisältö, init.sls, steam.list ja steam.gpg kansioon srv/salt/steam

sudo cp init.sls /srv/salt/steam

sudo cp steam.list /srv/salt/steam

sudo cp steam.gpg /srv/salt/steam

Katsotaan löytyykö koneesta jo steam komennolla: steam

Ei löydy steamia valmiina, moduuli asenettuna voidaan suorittaa asennus komennolla:

sudo salt ‘*’ state.apply steam

steam-launcher sanoo että steam.list conf löytyy jo, muokkasin ja poistin init.sls rivin apt-get install -y steam-launcher, koska se on turha, kun steamlauncher ladataan lopussa.

Uudestaan kun laittaa komennon, sudo salt ‘*’ state.apply steam :

Nyt steam näyttäisi olevan asennettu, kirjoitetaan terminaaliin steam.

Steam asentui onnistuneesti.

Lopetan kotitehtävä raportin 19.05.20221 Klo 9:30

Lähteet:

GitHub 2021a. Moduuli. https://github.com/myllys/moduuli. Luettu: 18.05.2021

GitHub 2021b. Steam saltstack old. https://gist.github.com/garbast/ff5e36d55c11c7558a3b#file-steam-sls. Luettu: 18.05.2021

Steam 2021. Steam repo installation. https://repo.steampowered.com/steam/. Luettu: 18.05.2021

Advertisement
%d bloggers like this: